Menu Zamknij

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 3. korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu magurski.com – Fundacja W Podskokach z siedzibą w Warszawie.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Zaczerpnięte z www.wszystkoociasteczkach.pl

FUNDACJA W PODSKOKACH ul. Obozowa 20/213, 01-161 Warszawa, NIP 5273003891 organizatora wydarzenia biegowego Ultramaraton Magurski, zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” pragniemy poinformować, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
FUNDACJA W PODSKOKACH ul. Obozowa 20/213, 01-161 Warszawa

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajduje się pod adresem e-mail: kontakt@fundacjawpodskokach.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych:
FUNDACJA W PODSKOKACH będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach organizacji i Państwa uczestnictwa w wydarzeniu biegowym Ultramaraton Magurski.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez FUNDACJA W PODSKOKACH jest:
dochodzenie ewentualnych roszczeń przez FUNDACJA W PODSKOKACH w związku z poniesioną przez FUNDACJA W PODSKOKACH szkodą wyrządzoną przez uczestnika wydarzenia biegowego lub obrona przed roszczeniami uczestnika w stosunku do FUNDACJI W PODSKOKACH.

W przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, FUNDACJA W PODSKOKACH przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
Rejestracja uczestnictwa w wydarzeniu biegowym Ultramaraton Magurski

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. FUNDACJA W PODSKOKACH informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest usprawiedliwiony cel Administratora.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane wyłącznie:
• podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z naszych usług na podstawie Państwa dyspozycji,
• dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla FUNDACJA W PODSKOKACH w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń , w szczególności:
dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów rejestracji i pomiaru czasu na wydarzeniach biegowych, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
FUNDACJA W PODSKOKACH nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
FUNDACJA W PODSKOKACH będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Państwa usług zgodnie z dokonaną rejestracją na wydarzenie biegowe oraz będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

8. Przysługujące Państwu uprawnienia:
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

• sprostowanie / poprawienie danych osobowych
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych
• przeniesienie danych osobowych do innego administratora.

Z tych praw mogą Państwo korzystać składając wniosek na nasz adres mailowy: kontakt@fundacjawpodskokach.pl

Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie danych uwierzytelniających.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.